Home » Tiền tệ » NHNN tăng cường công tác quản lý ngoại hối

NHNN tăng cường công tác quản lý ngoại hối

Tiếp tục góp phần bình ổn tỷ giá, thị trường ngoại tệ và hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước được tăng cường

 

Ngày 18/7/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các văn bản số 5174 và 5175/NHNN-QLNH yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tăng cường công tác quản lý ngoại hối.

Theo văn bản Quan ly ngoai hoi Ngan hang Nha nuoc này, ngày 28/6/2013 NHNN đã điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1% và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại tệ.

Quan ly ngoai hoi Ngan hang Nha nuoc

Quan ly ngoai hoi Ngan hang Nha nuoc

Để tiếp tục góp phần bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại tệ, NHNN Việt Nam yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên về NHNN Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 31/8/2013.

Cùng với đó, NHNN Việt Nam yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chấp hành nghiêm các quy định về quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là quy định về tỷ giá và và Quan ly ngoai hoi Ngan hang Nha nuoc

Tham gia cộng đồng GIÁ VÀNG trên Facebook để nhận những thông tin nóng hổi nhất.

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : NHNN tăng cường công tác quản lý ngoại hối

Leave a Comment