Home » ty gia ngoai te ngan hang ngoai thuong

TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 27/9

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 27/9
TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem. Tỷ giá USD – Ngoại tệ ngày 27/9 TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/09/2013 Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/09/2013 Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra USD 21,090.00 21,090.00 21,150.00 21,090.00 21,090.00 21,150.00 EUR 28,258.42 28,343.45 28,740.01 28,268.88 28,353.94 28,750.64 SEK - 3,259.56 3,318.41 - 3,260.62 3,319.49 KWD - 73,872.31 75,507.55 - 73,846.20 75,480.86 NOK - 3,478.95 3,555.96 - 3,479.53 3,556.55 AUD 19,502.90 19,620.62 19,895.13 19,523.74 19,641.59 19,916.40 JPY 209.68 211.80 214.76 210.87 213.00 215.98 HKD 2,680.75 2,699.65 2,748.39 2,680.78 2,699.68 2,748.43 DKK - 3,786.13 3,869.94 - 3,787.84 3,871.69 CAD 20,142.83 20,325.76 20,610.14 20,144.78 20,327.73 20,612.14 SGD 16,565.20 16,681.97 16,983.17 16,574.44 16,691.28 16,992.65 RUB - 597.96 732.22 - 597.96 732.22 MYR - 6,506.64 6,597.68 - 6,526.89 6,618.21 KRW - 17.84 21.85 - 17.85 21.86 SAR - 5,462.49 5,811.37 - 5,462.49 5,811.37 INR - 331.35 345.53 - 331.35 345.53 GBP 33,499.91 33,736.06 34,139.72 33,510.33 33,746.56 34,150.34 CHF 22,874.61 23,035.86 23,358.16 22,899.76 23,061.19 23,383.84 THB 661.54 661.54 689.84 661.75 661.75 690.06 *... 

xem tiếp..

Hậu trường căng thẳng tỷ giá USD/VND

Hậu trường căng thẳng tỷ giá USD/VND
Đầu tuần này, ngân hàng HSBC tổ chức một buổi trao đổi chuyên môn về ngoại hối giữa cán bộ chuyên trách với một số phóng viên. Có những câu hỏi đưa ra tưởng như đơn giản nhưng lại phức tạp, phản ánh một phần thực tế hậu trường căng thẳng của tỷ giá USD/ VND vừa qua… Ông Phạm Hồng Hải, Phó tổng giám đốc nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu,... 

xem tiếp..

TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 26/9

TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 26/9
TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.   TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/09/2013 Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/09/2013 Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra USD 21,090.00 21,090.00 21,150.00 21,080.00 21,080.00 21,140.00 EUR 28,268.88 28,353.94 28,750.64 28,155.16 28,239.88 28,648.56 CHF 22,899.76 23,061.19 23,383.84 22,793.68 22,954.36 23,286.55 GBP 33,510.33 33,746.56 34,150.34 33,321.50 33,556.39 33,974.00 THB 661.75 661.75 690.06 659.54 659.54 688.08 SEK - 3,260.62 3,319.49 - 3,269.11 3,329.71 NOK - 3,479.53 3,556.55 - 3,497.86 3,576.99 KWD - 73,846.20 75,480.86 - 73,811.20 75,480.86 AUD 19,523.74 19,641.59 19,916.40 19,547.83 19,665.82 19,950.42 JPY 210.87 213.00 215.98 210.20 212.32 215.39 HKD 2,680.78 2,699.68 2,748.43 2,679.83 2,698.72 2,748.75 DKK - 3,787.84 3,871.69 - 3,774.35 3,859.72 CAD 20,144.78 20,327.73 20,612.14 20,168.47 20,351.63 20,646.16 SGD 16,574.44 16,691.28 16,992.65 16,554.71 16,671.41 16,980.47 RUB - 597.96 732.22 - 601.31 736.68 MYR - 6,526.89 6,618.21 - 6,504.57 6,598.70 KRW - 17.85 21.86 - 17.82 21.83 SAR - 5,462.49 5,811.37 - 5,459.90 5,811.37 INR - 331.35 345.53 - 329.35 343.60 *... 

xem tiếp..

TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 25/9

TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ NGÀY 25/9
TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.   TỶ GIÁ USD – TỶ GIÁ NGOẠI TỆ Ký hiệu Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/09/2013 Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/09/2013 Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra Tỷ giá mua vào Tỷ giá chuyển khoản Tỷ giá bán ra USD 21,080.00 21,080.00 21,140.00 21,090.00 21,090.00 21,150.00 EUR 28,155.16 28,239.88 28,648.56 28,210.32 28,295.21 28,691.09 DKK - 3,774.35 3,859.72 - 3,780.99 3,864.68 SGD 16,554.71 16,671.41 16,980.47 16,606.23 16,723.29 17,025.23 CAD 20,168.47 20,351.63 20,646.16 20,215.32 20,398.91 20,684.31 RUB - 601.31 736.68 - 603.03 738.44 MYR - 6,504.57 6,598.70 - 6,552.38 6,644.05 KRW - 17.82 21.83 - 17.83 21.84 SAR - 5,459.90 5,811.37 - 5,462.49 5,811.37 INR - 329.35 343.60 - 330.45 344.59 GBP 33,321.50 33,556.39 33,974.00 33,420.69 33,656.28 34,058.98 CHF 22,793.68 22,954.36 23,286.55 22,869.59 23,030.81 23,353.03 THB 659.54 659.54 688.08 662.81 662.81 691.17 SEK - 3,269.11 3,329.71 - 3,277.62 3,336.80 NOK - 3,497.86 3,576.99 - 3,529.50 3,607.63 KWD - 73,811.20 75,480.86 - 73,846.20 75,480.86 AUD 19,547.83 19,665.82 19,950.42 19,602.96 19,721.29 19,997.21 JPY 210.20 212.32 215.39 210.15 212.27 215.24 HKD 2,679.83 2,698.72 2,748.75 2,680.96 2,699.86 2,748.60 *... 

xem tiếp..

Lao theo USD, doanh nghiệp chết

Lao theo USD, doanh nghiệp chết
Ty gia ngoai te | ty gia usd hom nay | xem ty gia ngoai te trong ngay | cap nhat ty gia ngoai te ngay hom nay Mời các bạn cập nhật thông tin về Ty Gia Ngoai Te trong ngày tại đây Tỷ giá biến động theo hướng khó lường đã khiến những doanh nghiệp vay nhiều USD lâm vào cảnh khốn khó hoặc thua lỗ. Chênh lệch lãi suất quá lớn giữa ngoại tệ (USD) và nội tệ giữa năm đã... 

xem tiếp..

Cảnh báo ngân hàng ngoại về mua bán ngoại tệ

Cảnh báo ngân hàng ngoại về mua bán ngoại tệ
Ty gia ngoai te | ty gia usd hom nay | xem ty gia ngoai te trong ngay | cap nhat ty gia ngoai te ngay hom nay Mời các bạn cập nhật thông tin về Ty Gia Ngoai Te trong ngày tại đây Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải chấp hành nghiêm túc các quy định về kinh doanh vàng, mua bán ngoại tệ để ngăn chặn đôla hóa kinh tế, xóa bỏ thị trường ngoại tệ chợ đen. Đây... 

xem tiếp..

VN: Dự báo kiều hối đạt kỷ lục 8,5 tỉ đô la Mỹ

VN: Dự báo kiều hối đạt kỷ lục 8,5 tỉ đô la Mỹ
Ty gia ngoai te | ty gia usd hom nay | xem ty gia ngoai te trong ngay | cap nhat ty gia ngoai te ngay hom nay Mời các bạn cập nhật thông tin về Ty Gia Ngoai Te trong ngày tại đây Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự báo sẽ đạt khoảng 8,5 tỉ đô la Mỹ, cao hơn mức kỷ lục 8 tỉ đô la Mỹ của năm 2010, theo Ngân hàng Mhà nước (NHNN). NHNN cho biết kiều hối... 

xem tiếp..

Tỷ giá sẽ chỉ tăng 1% trong quý 4?

Tỷ giá sẽ chỉ tăng 1% trong quý 4?
Ty gia ngoai te | ty gia usd hom nay | xem ty gia ngoai te trong ngay | cap nhat ty gia ngoai te ngay hom nay Mời các bạn cập nhật thông tin về Ty Gia Ngoai Te trong ngày tại đây Không lâu sau cam kết điều hành tỷ giá ổn định với mức điều chỉnh tối đa 1% trong quý 4/2011, ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tục nâng tỷ giá liên ngân hàng, tăng tới 0,85% trong tháng 10. Tỷ... 

xem tiếp..

Niêm yết dịch vụ bằng USD: Điếc không sợ súng

Niêm yết dịch vụ bằng USD: Điếc không sợ súng
Ty gia ngoai te | ty gia usd hom nay | xem ty gia ngoai te trong ngay | cap nhat ty gia ngoai te ngay hom nay Mời các bạn cập nhật thông tin về Ty Gia Ngoai Te trong ngày tại đây Khảo sát 1 loạt các DN tại Hà Nội, tình trạng niêm yết giá bằng USD vẫn diễn ra như “bình thường”. Mặc dù mức phạt những hành vi niêm yết quảng cáo, dịch vụ, quyền sử dụng đất.. bằng USD vừa... 

xem tiếp..