Home » Chứng khoán » Tin vắn chứng khoán ngày 24-10

Tin vắn chứng khoán ngày 24-10

Nhan dinh thi truong chung khoan | thi truong chung khoan ngay hom nay | tin nhanh chung khoan hom nay | cap nhat thong tin chung khoan trong ngay

Mời các bạn theo dõi các bản tin Nhan dinh thi truong chung khoan trong ngày tại đây


* Từ ngày 26/10/2011 – 26/12/2011, ông Nguyễn Văn Hoành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 11.698 cổ phiếu, chiếm 0,011698% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 26/10/2011 – 26/12/2011, FTIF – Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HSX) đăng ký mua 1.268.289 cổ phiếu, đăng ký bán 3.323.466 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.193.134 cổ phiếu, chiếm 4,9% vốn điều lệ.

* Ngày 24/11/2011, Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (mã C21-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời hạn đăng kỳ cuối cùng là 4/11/2011.

* Ngày 15/11/2011, Công ty Cổ phần MT Gas (mã MTG-HSX) thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 3,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Thời hạn đăng kỳ cuối cùng là 4/11/2011.

* Từ ngày 11/10/2011 – 18/10/2011, bà Trần Ngọc Huế, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HSX) đã mua 130.440 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 917.544 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 24/5/2011 – 12/10/2011, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) đã mua 43.210 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.945.530 cổ phiếu, chiếm 16,54% vốn điều lệ. Do khối lượng lưu hành cổ phiếu hiện tại ABT giảm từ 11.918.447 cổ phiếu xuống vòn 11.764.907 cổ phiếu nên mặc dù trong giai đọan 24/5 đến 12/10, SSIVF chi thực hiện mua 43.210 cổ phiếu nhưng tỷ lệ sở hữu thay đổi như trên.

* Từ ngày 3/10/2011 – 20/10/2011, bà Phan Thị Kim Liên – Nhân viên công bố thông tin, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã VTO-HSX) đăng ký bán hết 1.150 cổ phiếu, nhằm thay đổi danh mục đầu tư.

* Ngày 20/12/2011, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/10/2011, bà Trần Thị Vân Loan, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HSX) đã mua 725.388 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu của cá nhân chào mua và người có liên quan nắm giữ lên 6.174.927 cổ phiếu, chiếm 56,14% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan lên trên 51% nhưng không làm thay đổi hoạt động kinh doanh thông qua đợt chào mua công khai cổ phiếu ACL.

* Ngày 3/11/2011, Công ty cổ phần COMA 18 (mã CIG-HSX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận năm 2011; Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010. Ngày thực hiện dự kiến ngày 14/11/2011.

* Công ty Cổ phần đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX) bổ nhiệm bà Võ Thị Thủy Tiên giữ chức vụ Kế toán Trưởng thay cho ông Phạm Cao Sơn, kể từ ngày 1/11/2011.

* Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HSX) thông báo giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoán sản Bình Thụan Hamico tại Đồng Nai – Tổ 8, khu Phước Hải, thị trấn Long Thànhm huyện Long Thành, Đồng Nai do công ty không có nhu cầu họat động sản xuát kinh doanh tại chi nhánh nữa, kể từ ngày 1/9/2011.

* Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HSX) bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh giữ chức Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 1/10/2011.

* Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) thông báo ông Trần Mai Cường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kiêm Quyền Tổng giám đốc công ty, ông Lê Văn Chính – Tổng giám đốc thôi không giữ chưc Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và được bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 21/10.

* Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) bổ nhiệm ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc SFC, kể từ ngày 1/11/2011.

* Công ty Cổ phần COMA18 (mã CIG-HSX) thông báo tạm hoãn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi phương án phát hành cổ phiếu năm 2011.

* Từ ngày 24/10/2011 – 23/12/2011, bà Phạm Diễm Hoa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 24/10/2011 – 24/11/2011, ông Lê Văn Thuyến – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mã BVG-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 24/10/2011 – 24/11/2011, bà Tạ Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mã BVG-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 26/10/2011 – 30/11/2011, ông Lê Hồng Minh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) đăng ký bán 4.700 cổ phiếu, đăng ký mua 6.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 24/10/2011 – 20/12/2011, ông Phạm Thanh Tân – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (mã LTC-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 15/8/2011 – 14/10/2011, bà Nguyễn Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (mã VFR-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 6.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do tài chính không đủ, số cổ phiếu nắm giữ là 10.000 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/8/2011 – 17/10/2011, ông Quách Văn Hên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) đã bán 600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 569.788 cổ phiếu, chiếm 4,38% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/9/2011 – 18/10/2011, bà Trần Thị Kim Ánh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đã bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/9/2011 – 18/10/2011, ông Thái Hồ Hải, chồng bà Trần Thị Kim Ánh – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 56.100 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ.

* Ngày 30/11/2011, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/10/2011, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) đã mua 601.000 cổ phiếu, chiếm 8,6% vốn điều lệ.

* Ngày 8/12/2011, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2010 với tỷ lệ 6% (1 cổ phần được nhận 600 đồng).

* Dự kiến ngày 23/11/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhằm thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011-2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

* Kể từ ngày 20/10/2011, Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) chuyển trụ sở văn phòng làm việc về địa chỉ giao dịch mới: Tầng 4, tòa nhà Siêu thị sách Hưng Yên, số 305 đường Nguyễn Văn Linh, Tp.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

* Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) triển khai dự án mới tại khu công nghiệp Phố Nối A – tỉnh Hưng Yên là Công ty TNHH Bao bì APP tại Hưng Yên có vốn điều lệ 27 tỷ đồng, phần vốn góp của INN là 85%. Dự kiến, nhà máy sẽ được đưa vào sản xuất kinh doanh từ quý 4/2011.

* Từ ngày 9/11/2011 – 16/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Tham gia cộng đồng GIÁ VÀNG trên Facebook để nhận những thông tin nóng hổi nhất.

{ 1 comment… read it below or add one }

dien dan thuy san December 27, 2012 at 12:37 AM

Hi there, simply was aware of your weblog thru Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. Numerous other folks might be benefited from your writing. Cheers!

Gửi phản hồi cho bài viết : Tin vắn chứng khoán ngày 24-10

Leave a Comment